Menu
Cart

Kasamatsu Shiro (1898~1991)

Posted by Masaru Kikuchi at

Kasamatsu Shiro was a student of Kaburagi Kiyokata.

In the 1950s he had published bird and animal prints,

landscapes and "famous views".

All together more than 100 woodblock prints were published by Unsodo.

Kasamatsu Shiro worked in Shin Hanga and Sosaku Hanga style.

 

Tokyo Tower 

 

 

 

Shoka no Take (Bamboo early summer)

 

Torikago (Birdcage)

 Natsu no Yo (Summer night)

 

 

Koi (Carp)

 

 

Itako

 

 

Asa no Nami (Morning wave)

 

 

Katase Gawa Tsuki no De (The moon at the Katase river)

 

Mitake no ie (The house at Mitake)

 

 

Ueno Tosho-gu

 

Yuki no Matsushima (Matsushima Godaido)

 

Tokyo Hakkey no uchi Zojo-ji Sanmon (Zojo-ji Sanmon)

 

Taue (Rice planting)

Chuson-Ji Konjiki-Do

 

Inubosaki Misaki (Cape Inobosaki)

 


Share this post← Older Post Newer Post →